Garanti på din elcykel

Sparta elcykler er gennemgående testet og opfylder strenge kvalitetskrav. Sparta tilbyder 10 års garanti på stål- eller aluminiumsrammer, 10 år på forgaffel (2 år på affjedringsgaffel) og 2 år på andre dele, forudsat at de ikke er udsat for normal slitage. Desuden er der 2 års garanti på det elektriske drivsystem og batteripakkerne.

Garantibetingelser for din elcykel

Ud over dine lovbestemte rettigheder yder Sparta en garanti mod materiale- og konstruktionsfejl på din cykel. Følgende betingelser skal være opfyldt: Du kan kun gøre krav på garantien, hvis du har et tydeligt udfyldt og underskrevet garantibevis eller en kvittering for købet. Kun den første ejer har ret til garantien; garantien kan derfor ikke overdrages.

Se de generelle garantibetingelser her

Ingen garantikrav

  • Cyklen er blevet brugt forkert eller uforsigtigt eller er blevet beskadiget ved en trafikulykke eller et styrt.

  • Skaderne skyldes normal slitage af komponenter som f.eks. dæk, kæder, kabler og bremseklodser.

  • Cyklen er blevet utilstrækkeligt vedligeholdt, dvs. ikke vedligeholdt som angivet i den medfølgende instruktionsbog.

  • Reparationer er ikke udført korrekt eller af en Sparta-forhandler.

  • der er anvendt uoriginale dele til reparationer, eller hvis de er blevet monteret forkert.

  • Konstruktionen er blevet ændret.

  • Cyklen har været brugt til udlejning

  • Malede, forkromede eller aluminiumsdele på cyklen er rustet, fordi cyklen ikke er blevet vedligeholdt eller rengjort regelmæssigt.

Kun defekte dele, der sendes til Sparta til evaluering via Sparta-forhandleren, er dækket af garantien. Spartas ansvar går aldrig ud over det, der er beskrevet i disse garantibetingelser. Ethvert ansvar fra Sparta for følgeskader er udtrykkeligt udelukket. Bestemmelserne i denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis og i det omfang det følger af en ufravigelig lovbestemmelse.

Arbejdsomkostningerne til demontering og montering af cyklen er ikke omfattet af garantien og skal afholdes af ejeren. Sparta-cykler er i overensstemmelse med den europæiske typegodkendelse.