Garantie op jouw elektrische fiets

De elektrische fietsen van Sparta worden uitvoerig getest en voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Sparta geeft maar liefst 10 jaar garantie op een stalen of aluminium frame, 10 jaar garantie op de voorvork (2 jaar op verende voorvork) en 2 jaar op overige onderdelen voor zover deze niet aan normale slijtage onderhevig zijn. Verder krijg je 2 jaar garantie op het elektrisch aandrijfsysteem en op de batterijpakketten. 

Sparta e-bike lease dealer

Garantievoorwaarden van jouw elektrische fiets

Sparta geeft ter aanvulling op jouw wettelijke rechten een garantie tegen eventuele materiaal- of constructiefouten aan jouw fiets. Hierbij moet minstens aan de volgende voorwaarden worden voldaan: je kunt alleen aanspraak maken op garantie indien je een duidelijk ingevuld en afgetekend garantiebewijs of de aankoopbon hebt. Alleen de eerste eigenaar heeft recht op garantie; de garantie is dus niet overdraagbaar. 

Bekijk hier de Algemene Garantiebepalingen

Vrouw op e-bike D-Rule van Sparta voor fontein in de stad

Xtra-Garantie

Extra garantie voor e-bikes

Op een e-bike van Sparta zit standaard twee jaar fabrieksgarantie. Wil je langer met een gerust hart rond kunnen fietsen? Dan is er de Xtra-garantie-optie. Voor 159 euro krijg je nog eens drie jaar fabrieksgarantie erbij. Zonder eigen risico of afwaardering van onderdelen. Dat is dus vijf jaar zorgeloos van A naar B fietsen. 

Xtra Garantie: meer dan een verzekering

Sluit je de Xtra Garantie af bij Sparta? Dan gun je jezelf meer dan bij een fietsverzekering met garantiedekking. Met de Xtra Garantie wordt ook schade aan de batterij van je e-bike vergoed. Dat is typisch zo’n onderdeel dat altijd verslijt door de jaren heen. Zeker als je elke dag de stad op en neer fietst. Laat je batterij regelmatig controleren. Zo voorkom je dat je vastloopt zonder e-bike.

De voordelen van Xtra Garantie in het kort:

 • Je garantietermijn wordt drie jaar langer.

 • De herstellingskosten worden, op basis van de gemiddelde prijzen, vergoed.

 • De waarde van de fiets wordt behouden en je ontvangt een hogere inruilwaarde (omdat de Xtra Garantie bij verkoop overdraagbaar is).

 • Kortom: je krijgt meer zekerheid, comfort en zorgeloosheid.

Opgepast: je kunt de Xtra Garantie enkel via een erkende Sparta-dealer afsluiten. Ze wordt alleen in België aangeboden. En ze geldt niet voor de oudere elektrische modellen van Sparta.

Geen aanspraak op garantie

 • De fiets oneigenlijk of onzorgvuldig is gebruikt of beschadigd is door een verkeersongeval of valpartij. 

 • De schade te wijten is aan normale slijtage van onderdelen zoals banden, ketting, kabels en remblokjes. 

 • De fiets onvoldoende onderhouden is, d.w.z. niet onderhouden zoals aangegeven in het meegeleverde instructieboekje. 

 • Reparaties ondeskundig of niet door een Sparta-dealer wordt uitgevoerd. 

 • Voor reparaties niet-originele onderdelen zijn gebruikt of indien die onjuist gemonteerd zijn. 

 • De constructie gewijzigd is. 

 • De fiets voor verhuur is gebruikt. 

 • Roestvorming ontstaan is op gelakte, verchroomde en aluminium onderdelen van de fiets omdat de fiets niet regelmatig is onderhouden of schoongemaakt. 

Alleen defecte onderdelen die via de Sparta dealer naar Sparta ter beoordeling worden opgestuurd, maken deel uit van de garantie. De aansprakelijkheid van Sparta strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Sparta voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zo ver zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling. 

Het arbeidsloon voor de- en montage van de fiets behoort niet tot de garantie en is voor rekening van de eigenaar. De Sparta fietsen voldoen aan de Europese typegoedkeuring. 

Stuur van blauwe e-bike van Sparta