Accessoire Actie Voorwaarden

1.       Algemeen

1.1   Deze actie wordt georganiseerd door Accell Nederland B.V. gevestigd aan de Industrieweg 4, 8444 AR te Heerenveen (hierna “Accell”).

1.2   Deze actie loopt van 1 juli 2022 tot en met 31 maart 2023.

1.3  Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.       Prijs

2.1 De deelnemer kan 1 accessoire van verschillende opties kiezen ter waarde van minimaal EUR 90.

2.2 De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar aan derden en kan niet worden ingewisseld voor geld of andere producten.

2.3 De deelnemers dienen uiterlijk binnen 6 maanden na uitgifte van de voucher te bevestigen dat zij de prijs aanvaarden en ons te voorzien van de benodigde informatie voor de uitkering van de prijs, bij gebreke waarvan de prijs komt te vervallen.  

 

3.   Voorwaarden deelname

3.1 Om deel te kunnen nemen aan de actie moet de deelnemer binnen 6 maanden na uitgifte voucher en tussen juli 2022 en december 2022 een Sparta e-bike gekocht te hebben bij een erkende dealer van Sparta in Nederland. De deelnemer dient de voucher binnen 6 maanden na uitgifte te verzilveren op de actiepagina (via mail verstuurd).

3.2 Iedere deelnemer kan één keer meedoen aan deze actie.

3.3 De deelnemer die jonger dan 16 jaar is heeft toestemming van (een) ouder(s), verzorger(s), voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger verkregen voor deelname en overlegt hiervan bewijs bij de inschrijving voor deze actie.

3.3 Medewerkers van Accell (of een aan haar gelieerde onderneming) en anderen die betrokken zijn bij de organisatie van deze actie kunnen niet meedoen. Daarnaast mag Accell bepaalde personen uitsluiten van deelname en een uitgereikte prijs herroepen als er sprake is van misbruik, fraude of oneerlijke beïnvloeding van de winkansen. 

 

4.  Privacy

4.1 Bij deelname aan deze actie ga je ermee akkoord dat Accell jouw persoonsgegevens voor dit doel mag verwerken. Accell verwerkt jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar privacyverklaring: www.spartabikes.com/nl-nl/privacy-policy/

4.2 Wij kunnen (geaggregeerde) klantgegevens gebruiken voor prestatieanalyses van onze producten en campagnes voor de verdere ontwikkeling van deze producten en campagnes, voor het optimaliseren van onze productportfolio en voor marketingactiviteiten voor toekomstige klanten.

4.3 Vragen of opmerkingen over privacy kun je mailen naar privacy@accell-group.com

 

5.  Overig

5.1 Accell mag altijd de actie (gedeeltelijk) stopzetten en besluiten de accessoires (toch) niet uit te reiken.

5.2 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Accell.
5.3 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
5.6 Voor vragen en/of klachten over deze actie kan contact opgenomen worden met Accell klantenservice door een e-mail te sturen naar marketing@sparta.nl