Garantie op jouw elektrische fiets

De elektrische fietsen van Sparta worden uitvoerig getest en voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Sparta geeft maar liefst 10 jaar garantie op een stalen of aluminium frame, 10 jaar garantie op de voorvork (2 jaar op verende voorvork) en 2 jaar op overige onderdelen voor zover deze niet aan normale slijtage onderhevig zijn. Verder krijg je 2 jaar garantie op het elektrisch aandrijfsysteem en op de batterijpakketten. 

Sparta e-bike lease dealer

Garantievoorwaarden van jouw elektrische fiets

Sparta geeft ter aanvulling op jouw wettelijke rechten een garantie tegen eventuele materiaal- of constructiefouten aan jouw fiets. Hierbij moet minstens aan de volgende voorwaarden worden voldaan: je kunt alleen aanspraak maken op garantie indien je een duidelijk ingevuld en afgetekend garantiebewijs of de aankoopbon hebt. Alleen de eerste eigenaar heeft recht op garantie; de garantie is dus niet overdraagbaar. 

Bekijk hier de Algemene Garantiebepalingen

Ezyrider Garantieplan Sparta E-bikes

Garantie op je e-bike met EzyRider garantieplan

Alle mechanische en elektrische onderdelen van je e-bike vallen onder het EzyRider garantieplan (slijtagedelen uitgezonderd)*. Indien er een onderdeel van je e-bike kapot gaat door een materiaal- of constructiefout, wordt je e-bike kosteloos gerepareerd. Je hoeft dan niets te betalen voor de gebruikte onderdelen of voor de arbeid. 

Het EzyRider Garantieplan kan alleen afgesloten worden in Nederland. In België bieden we een ander garantieplan aan, vraag hiernaar bij je dealer. 

Garantie op de accu van een elektrische fiets 

De batterij is één van de belangrijkste onderdelen van je e-bike. Daarom valt een defect van de batterij vanzelfsprekend ook onder het EzyRider Garantieplan. 

Onderhoud van je elektrische fiets 

Iedere e-bike heeft onderhoud nodig. Om het EzyRider Garantieplan in stand te houden, is het van belang om je e-bike goed te onderhouden. We vragen je dan ook om de e-bike ieder jaar, of iedere 4.000 kilometer (wat zich eerder voordoet) voor regulier onderhoud aan te bieden bij de fietsvakhandel waar je de e-bike hebt gekocht. 

Je kunt deze garantieverzekering heel eenvoudig afsluiten bij je eigen rijwielspecialist voor slechts €159. Daarmee trap je vijf jaar zónder onvoorziene kosten. Heel zorgeloos, heel Ezy. 

Lees meer!

Geen aanspraak op garantie

  • De fiets oneigenlijk of onzorgvuldig is gebruikt of beschadigd is door een verkeersongeval of valpartij. 

  • De schade te wijten is aan normale slijtage van onderdelen zoals banden, ketting, kabels en remblokjes. 

  • De fiets onvoldoende onderhouden is, d.w.z. niet onderhouden zoals aangegeven in het meegeleverde instructieboekje. 

  • Reparaties ondeskundig of niet door een Sparta-dealer wordt uitgevoerd. 

  • Voor reparaties niet-originele onderdelen zijn gebruikt of indien die onjuist gemonteerd zijn. 

  • De constructie gewijzigd is. 

  • De fiets voor verhuur is gebruikt. 

  • Roestvorming ontstaan is op gelakte, verchroomde en aluminium onderdelen van de fiets omdat de fiets niet regelmatig is onderhouden of schoongemaakt. 

Alleen defecte onderdelen die via de Sparta dealer naar Sparta ter beoordeling worden opgestuurd, maken deel uit van de garantie. De aansprakelijkheid van Sparta strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Sparta voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zo ver zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling. 

Het arbeidsloon voor de- en montage van de fiets behoort niet tot de garantie en is voor rekening van de eigenaar. De Sparta fietsen voldoen aan de Europese typegoedkeuring. 

Stuur van blauwe e-bike van Sparta