Actievoorwaarden gratis accessoire

1.       Algemeen

1.1   Deze actie wordt georganiseerd door Accell Nederland B.V. gevestigd aan de Industrieweg 4, 8444 AR te Heerenveen (hierna “Accell”).

1.2   Deze actie loopt van 20 november 2022 tot en met 31 januari 2023.

1.3  Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

2.       Prijs

2.1 De deelnemer kan 1 accessoire van verschillende, voorgeselecteerde opties kiezen ter waarde van maximaal EUR 97,95.

2.2 De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar aan derden en kan niet worden ingewisseld voor geld of andere producten.

2.3 De deelnemers dienen uiterlijk voor 1 februari 2023 hun keuze voor de gratis accessoire te maken op de website en ons te voorzien van de benodigde informatie voor verzending van de accessoire, bij gebreke waarvan de accessoire komt te vervallen.  

 

3.   Voorwaarden deelname

3.1 Om deel te kunnen nemen aan de actie moet de deelnemer tussen 28 november 2022 en 31 januari 2023 een Sparta e-bike gekocht te hebben bij een erkende dealer van Sparta in Nederland. De deelnemer dient de gratis accessoire te kiezen op de actiepagina (via mail verstuurd).

3.2 Iedere deelnemer kan één keer meedoen aan deze actie.

3.3 De deelnemer die jonger dan 16 jaar is heeft toestemming van (een) ouder(s), verzorger(s), voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger verkregen voor deelname en overlegt hiervan bewijs bij de inschrijving voor deze actie.

3.3 Medewerkers van Accell (of een aan haar gelieerde onderneming) en anderen die betrokken zijn bij de organisatie van deze winactie kunnen niet meedoen. Daarnaast mag Accell bepaalde personen uitsluiten van deelname en een uitgereikte prijs herroepen als er sprake is van misbruik, fraude of oneerlijke beïnvloeding van de winkansen.         

 

4.  Privacy

4.1 Bij deelname aan deze winactie ga je ermee akkoord dat Accell jouw persoonsgegevens voor dit doel mag verwerken. Accell verwerkt jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar privacyverklaring: www.spartabikes.com/nl-nl/privacy-policy/

4.2 Wij kunnen (geaggregeerde) klantgegevens gebruiken voor prestatieanalyses van onze producten en campagnes voor de verdere ontwikkeling van deze producten en campagnes, voor het optimaliseren van onze productportfolio en voor marketingactiviteiten voor toekomstige klanten.

4.3 Vragen of opmerkingen over privacy kun je mailen naar privacy@accell-group.com

 

5.  Overig

5.1 Accell mag altijd de actie (gedeeltelijk) stopzetten en besluiten accessoires (toch) niet uit te reiken.

Newsletter
Restez informé avec les dernières nouvelles du cyclisme, des conseils et des offres exclusives.